SCULPTURE PROJECT 4

Presentació per fer una fitxa tècnica de la nostra escultura magnètica. 22. PROJECTE D’UNA ESCULTURA 4 PRESENTACIÓ

SCULPTURE PROJECT 3

Presentació per muntar una escultura magnètica. 21. PROJECTE D’UNA ESCULTURA 3 PRESENTACIÓ

SCULPTURE PROJECT 2

Presentació per pintar caragolam amb retoladors permanents. 20. PROJECTE D’UNA ESCULTURA 2 PRESENTACIÓ

SCULPTURE PROJECT 1

Presentació per pintar caragolam usant un imant i un poc de pintura. 19. PROJECTE D’UNA ESCULTURA 1 PRESENTACIÓ