PINTEM AMB EL COS 4

Per acabar pintem amb tot el cos a l’estil de l’artista Tony Orrico. 6. PRESENTACIÓ PROJECTE PINTEM AMB EL COS 4

PINTEM AMB EL COS 3

Per a aquesta sessió pintem amb els peus. 5. PRESENTACIÓ PROJECTE PINTEM AMB EL COS 3

PINTEM AMB EL COS 2

En la segona sessió pintem amb els ulls tancats i amb les mans. 4. PRESENTACIÓ PROJECTE PINTEM AMB EL COS 2

PINTEM AMB EL COS 1

Comencem un projecte per pintar en distintes parts del cos: primer pintem amb la boca. 3. PRESENTACIÓ PROJECTE PINTEM AMB EL COS 1