ALEXANDER CALDER 2

En la segona sessió del projecte sobre l’artista Alexander Calder hem estudiat les seues escultures i mòbils “Sculptures and Mobiles” i cada classe ha tractat d’imitar un dels seus mòbils sobre el paper. Així, anem inspirant-nos per a la següent sessió.

This post is also available in: Spanish, English